კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

რა ინფორმაცია ფიქსირდება საიტზე?

ჩვენს საიტზე შეკვეთის ან რეგისტრაციის დროს საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება მოგთხოვოთ თქვენი სახელი, ელ.ფოსტის მისამართი და საფოსტო მისამართი.
თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ ეწვიეთ ჩვენს საიტზე ანონიმურად, თქვენი ინფომაციის რეგისტრაციის გარეშეც.

რაში ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას?

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგი მიზნით:

  • თქვენთვის საუეთესო პროდუქციის შემოთავაზებისათვის

(თქვენი ინფორმაცია გვეხმარება უკეთესად გავეცნოთ თქვენს ინდივიდუალურ მოთხოვნებს

  • ჩვენი ვებ-გვერდის გასაუმჯობესებლად

(ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ ჩვენს საიტზე არსებული პროდუქციისა და ინფორმაციის აღწერა დ ვიზუალიზაცია)

  • კლიენტების მომსახურების გასაუმჯობესებლად

(თქვენი ინფორმაცია გვეხმარება თქვენი მოთხოვნების მიხედვით მოვახდინოთ დროული და ეფექტური რეაგირება-მხარდაჭერა)

  • ტრანზაქციების დასამუშავებლად
  • თქვენი ინფორმაცია, საჯარო თუ კერძო, არ გაიყიდება, გაიცვლება , არ გადაეცემა მესამე მხარეს და არ გასაჯაროვდება, გარდა იმ შემთხვევისა,რომელსაც საქართველოს კანომდებლობა ითვალისწინებს.
  • კონკურსების, საიტის პოპულარიზაციის, კვლევის ან სხვა საიტის ფუნქციოანლის ადმინისტრირებაში
    • თქვენს მიერ მოწოდებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი შეიძლება გამოყენებულ იქნას პროდუქტისა ან მომსახურების შესახებ ინფორმაციის გამოსაგზავნად
    • შენიშვნა: თუ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ელ-ფოსტაზე სიახლეების მიღების სერვისი, ინსტრუქცია გაუქმების შესახებ იხილეთ ჩვენს მიერ გამოგზავნილ თითოეულ ელ.ფოსტის ბოლოში.

როგორ ვიცავთ თქვენს ინფორმაციას?

ჩვენ ვიცავთ სხვადასხვა სახის უსაფრთხოების სტანდატებს, იმისათვის რომ უზრუნველყოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოება ნებისმიერი მონაცემების შეტანისა თუ რედაქტირების დროს. ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ უსაფრთხო სერვერს. ყველა მიწოდებული ინფორმაცია გადაიგზავნება უსაფრთხო Socket Layer (SSL) ტექნოლოგიით და შემდეგ იშიფრება ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. გადახდა ხდება მხოლოდ ბანკის პირადი ვებ გვერდზე, რაც უზრუნველყოფს მყიდველის ფინანსური ინფორმაციის ყველაზე მაღალი სტარნდარტებით დაცვას.


ვიყენებთ თუ არა cookies?

დიახ (Cookies არის პატარა ფაილები, რომლებსაც საიტი ან მისი სერვისის პროვაიდერი თქვენს კომპიუტერზე გადასცემს თქვენს ვებ-ბრაუზერს (თუ ეს არ არის აკრძალული), რომელიც საშუალებას აძლევს საიტებს ან მომსახურების მიმწოდებლებს თქვენს ბრაუზერზე დაიმახსოვრონ გარკვეული ინფორმაცია.

ჩვენ ვიყენებთ cookies- ს იმისათვის რომ თქვენ გადაამოწმოთ ნივთები თქვენს კალათაში, შემოგთავაზოთ შეღავათები ან აქციები თქვენი მომავალი ვიზიტისას.

ვუგზავნით თუ არა თქვენს ინფორმაციას მესამე მხარისთვის?

ჩვენ არ ვყიდით, ვცლით ან ვასაჯაროვებთ თქვენს პირად საიდენტიფიკაციო მონაცემებს. ეს არ ეხება იმ მესამე მხარეებს, რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენი ვებ-გვერდის საქმიანობაში ან მომსახურებაში და რომლებიც იცავენ ინფორმაციის კონფიდენციალურობას.

ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავაგზავნოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ იმ ორგანიზციებში რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით არიან უფლებამოსილნი გამოითხოვონ ინფორმაცია ორგანიზაციებიდან მესამე პირების შესახებ.

ინფორმაცია მესამე მხარის საიტებიდან "ლინკების" შესახებ

ზოგჯერ, ჩვენი შეხედულებისამებრ ჩვენს საიტი შეიძლება შეიცავდეს მესამე მხარის საიტების პროდუქციას ან მომსახურებას . ეს მესამე მხარე ცალკე და დამოუკიდებელი სუბიექტია, ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა მესამე მხარის საიტების მიერ შემოთავაზებულ პროდუქციაზე თუ მომსახურეობაზე. მიუხედავათ ამისა ჩვენ მივესალმებით ამ ვებ-გვერდების შესახებ ნებისმიერ რექციას თქვენი მხრიდან.

ონლაინ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენი ონლაინ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ ჩვენს ვებ-გვერდზე შეგროვებულ ინფორმაციაზე და ვრცელდება სხვა სახის (არა საიტის მეშვეობით) მოპოვებულ ინფორმაციაზე.


თქვენი თანხმობა

ჩვენი საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ჩვენ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.


ცვლილებები ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

თუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეცვალოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ჩვენ გავასაჯაროვებთ ამ ცვლილებებს ამ გვერდზე და / ან შეცვლით კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შეცვლის თარიღს.

ეს კონფიდენციალურობის პირობები ბოლოს განახლდა 01.09.2023