0 Your კალათა

სპორტი, ფინტესი

278.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.53 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:გოგო
195.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 13.00 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:გოგო
257.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 17.13 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:გოგო
185.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 12.33 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:გოგო
278.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.53 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
257.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 17.13 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
195.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 13.00 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
278.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.53 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
257.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 17.13 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
195.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 13.00 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
278.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.53 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
257.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 17.13 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
190.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 12.67 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
257.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 17.13 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
227.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 15.13 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
185.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 12.33 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
257.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 17.13 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
227.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 15.13 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
185.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 12.33 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
345.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 23.00 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ალუმინი
სქესი:უნისექსი
280.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.67 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ალუმინი
სქესი:უნისექსი
510.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 34.00 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:21
ველოსიპედის ტიპი:ამორტიზატორით
სახეობა:ორბორბლიანი
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
495.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 33.00 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:21
ველოსიპედის ტიპი:ამორტიზატორით
სახეობა:ორბორბლიანი
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
565.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 37.67 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:24
ველოსიპედის ტიპი:ამორტიზატორით
სახეობა:ორბორბლიანი
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
565.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 37.67 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:21
ველოსიპედის ტიპი:ამორტიზატორით
სახეობა:ორბორბლიანი
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
510.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 34.00 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:21
ველოსიპედის ტიპი:ამორტიზატორით
სახეობა:ორბორბლიანი
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
495.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 33.00 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:21
ველოსიპედის ტიპი:ამორტიზატორით
სახეობა:ორბორბლიანი
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
565.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 37.67 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:1
სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:ქალაქის
სქესი:გოგო
545.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 36.33 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:21
სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:მოზარდის
სქესი:უნისექსი
470.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 31.33 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:1
სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:მოზარდის
სქესი:უნისექსი
445.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 29.67 ლარიდან

სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:მოზარდის
სქესი:უნისექსი
495.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 33.00 ლარიდან

სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:მოზარდის
სქესი:უნისექსი
>

სპორტული ინვენტარი

პროდუქციის ფილტრები
ფასი
GEL  –  GEL
  • 1GEL
  • 3100GEL
მწარმოებელი
    სრულად
საგნების რაოდენობა
ტიპი
სიჩქარეების რაოდენობა
იარაღის სახეობა
ტრანსპორტის ტიპი
სამაგიდო თამაშის სახეობა
მოთამაშეთა რაოდენობა
ტიპი
ველოსიპედის ტიპი
ველოსიპედის კლასი
ჩარჩოს ზომა
უკანა გადასართავი
წინა გადასართავი
ბურთის სახეობა
ბურთის ზომა
სახეობა
სპორტული ხელთათმანის სახეობა
ხელთათმანის ზომა
ინვენტარის ტიპი
ზომა
დეკის ზომა
აუზის აქსესუარის ტიპი
ჰამაკის ტიპი
ადგილების რაონოდება
საცურაო აქსესუარის ტიპი
ფეხის ზომა
სქესი
სეზონი
ფერი
ბორბლის დიამეტრი (სმ)
ბორბლის დიამეტრი (Inch)
    სრულად
მუხრუჭის ტიპი
კვების ტიპი
კვების ელემენტის ტიპი
ფორმა
მასალა
კორპუსის მასალა
ფერი
კორპუსის ფერი
მოცულობა (ლიტრი)
სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე