0 Your კალათა

ელექტრო საპარსები

210.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 14.00 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:წვერ - ულვაშის
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
330.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 22.00 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:წვერ - ულვაშის
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
722.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 48.13 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
907.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 60.47 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
1238.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 82.53 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:5 წუთი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
381.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 25.40 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
257.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 17.13 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
175.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 11.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
გარანტია:2 წელი
680.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 45.33 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
412.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 27.47 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
340.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 22.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
222.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 14.80 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :40 წთ
გარანტია:2 წელი
856.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 57.07 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
222.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 14.80 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
567.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 37.80 ლარიდან

პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
226.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 15.07 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
გარანტია:2 წელი
165.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 11.00 ლარიდან

გარანტია:2 წელი
109.00 GEL 135.00 GEL დანაზოგი: 26.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 7.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :90წთ
444.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 29.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :40 წთ
გარანტია:2 წელი
464.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 30.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
109.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 7.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:უნივერსალური
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:1 წელი
99.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 6.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:გამოსაწევი
გარანტია:1 წელი
567.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 37.80 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:მოხსნადი
სწრაფი დატენვა:3 წთ (გაპარსვის 1 სეანსისთვის)
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
1510.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 100.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:3 წთ (გაპარსვის 1 სეანსისთვის)
გარანტია:2 წელი
1753.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 116.87 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :60წთ
გარანტია:2 წელი
113.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 7.53 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:წვერ - ულვაშის
გარანტია:2 წელი
464.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 30.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:3 წთ (გაპარსვის 1 სეანსისთვის)
გარანტია:2 წელი
123.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 8.20 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:გამოსაწევი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :21 წთ
გარანტია:3 წელი
419.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 27.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:გამოსაწევი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
431.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 28.73 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:გამოსაწევი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :65 წთ
გარანტია:3 წელი
991.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 66.07 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
670.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 44.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
პროდუქციის ფილტრები
ფასი
GEL  –  GEL
  • 59GEL
  • 1753GEL
მწარმოებელი
ფენის ტიპი
ტიპი
გამოიყენება
პარსვის ტიპი
წყლით გაწმენდის საშუალება
ტრიმერის ტიპი
მართვის ტიპი
კვების ტიპი
კვების ელემენტის ტიპი
მასალა
კორპუსის მასალა
ფერი
კორპუსის ფერი