0 Your კალათა

ელექტრო საპარსები

289.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 19.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
330.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 22.00 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:წვერ - ულვაშის
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
733.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 48.87 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
921.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 61.40 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
1269.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 84.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:5 წუთი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
178.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 11.87 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
გარანტია:2 წელი
689.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 45.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
345.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 23.00 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
226.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 15.07 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :40 წთ
გარანტია:2 წელი
869.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 57.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
226.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 15.07 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
230.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 15.33 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
გარანტია:2 წელი
167.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 11.13 ლარიდან

გარანტია:2 წელი
109.00 GEL 135.00 GEL დანაზოგი: 26.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 7.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :90წთ
115.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 7.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:უნივერსალური
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:1 წელი
105.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 7.00 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:გამოსაწევი
გარანტია:1 წელი
1780.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 118.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :60წთ
გარანტია:2 წელი
115.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 7.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:წვერ - ულვაშის
გარანტია:2 წელი
471.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 31.40 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:3 წთ (გაპარსვის 1 სეანსისთვის)
გარანტია:2 წელი
123.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 8.20 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:გამოსაწევი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :21 წთ
გარანტია:3 წელი
419.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 27.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:გამოსაწევი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
431.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 28.73 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:გამოსაწევი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :65 წთ
გარანტია:3 წელი
991.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 66.07 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
670.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 44.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
494.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 32.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
428.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 28.53 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
235.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 15.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
გარანტია:1 წელი
67.00 GEL 80.00 GEL დანაზოგი: 13.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 4.47 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:1 წელი
59.00 GEL 74.00 GEL დანაზოგი: 15.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 3.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:1 წელი
129.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 8.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :30 წთ
გარანტია:2 წელი
199.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 13.27 ლარიდან

პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
გარანტია:2 წელი
239.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 15.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:მოხსნადი
სწრაფი დატენვა:3 წთ (გაპარსვის 1 სეანსისთვის)
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :35 წთ
გარანტია:2 წელი
პროდუქციის ფილტრები
ფასი
GEL  –  GEL
  • 59GEL
  • 1780GEL
მწარმოებელი
ფენის ტიპი
ტიპი
გამოიყენება
პარსვის ტიპი
წყლით გაწმენდის საშუალება
ტრიმერის ტიპი
მართვის ტიპი
კვების ტიპი
კვების ელემენტის ტიპი
მასალა
კორპუსის მასალა
ფერი
კორპუსის ფერი