0 Your კალათა

ელექტრო საპარსები

109.00 GEL 135.00 GEL დანაზოგი: 26.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 7.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :90წთ
59.00 GEL 74.00 GEL დანაზოგი: 15.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 3.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:1 წელი
99.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 6.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:უნივერსალური
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:1 წელი
89.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 5.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:გამოსაწევი
გარანტია:1 წელი
209.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 13.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
გარანტია:1 წელი
67.00 GEL 80.00 GEL დანაზოგი: 13.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 4.47 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:1 წელი
379.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 25.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :40 წთ
გარანტია:2 წელი
469.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 31.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
129.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 8.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :30 წთ
გარანტია:2 წელი
199.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 13.27 ლარიდან

პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
გარანტია:2 წელი
239.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 15.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:მოხსნადი
სწრაფი დატენვა:3 წთ (გაპარსვის 1 სეანსისთვის)
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :35 წთ
გარანტია:2 წელი
499.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 33.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:მოხსნადი
სწრაფი დატენვა:3 წთ (გაპარსვის 1 სეანსისთვის)
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
1510.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 100.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:3 წთ (გაპარსვის 1 სეანსისთვის)
გარანტია:2 წელი
315.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 21.00 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
გარანტია:2 წელი
319.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 21.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
702.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 46.80 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
გარანტია:2 წელი
171.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 11.40 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
გარანტია:2 წელი
1659.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 110.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :60წთ
გარანტია:2 წელი
99.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 6.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:წვერ - ულვაშის
გარანტია:2 წელი
429.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 28.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:3 წთ (გაპარსვის 1 სეანსისთვის)
გარანტია:2 წელი
123.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 8.20 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:გამოსაწევი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :21 წთ
გარანტია:3 წელი
419.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 27.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:გამოსაწევი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
132.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 8.80 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:გამოსაწევი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :21 წთ
გარანტია:3 წელი
402.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 26.80 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:მოხსნადი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :54 წთ
გარანტია:3 წელი
431.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 28.73 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:გამოსაწევი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :65 წთ
გარანტია:3 წელი
991.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 66.07 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
670.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 44.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
494.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 32.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
428.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 28.53 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:3 წელი
269.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 17.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
გარანტია:2 წელი
439.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 29.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
359.00 GEL
დროებით მიუწვდომელია
თვეში 23.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
პროდუქციის ფილტრები
ფასი
GEL  –  GEL
  • 59GEL
  • 1659GEL
მწარმოებელი
ფენის ტიპი
ტიპი
გამოიყენება
პარსვის ტიპი
წყლით გაწმენდის საშუალება
ტრიმერის ტიპი
მართვის ტიპი
კვების ტიპი
კვების ელემენტის ტიპი
მასალა
კორპუსის მასალა
ფერი
კორპუსის ფერი