0 Your კალათა

ელექტრო საპარსები

189.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 12.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :40 წთ
გარანტია:2 წელი
369.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 24.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:სწრაფი დატენვა: 5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
265.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 17.67 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :40 წთ
გარანტია:2 წელი
919.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 61.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:სწრაფი დატენვა: 5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
679.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 45.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:სწრაფი დატენვა: 5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
779.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 51.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:სწრაფი დატენვა: 5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
555.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 37.00 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
555.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 37.00 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
594.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 39.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
594.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 39.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
534.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 35.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
299.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 19.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
330.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 22.00 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:წვერ - ულვაშის
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
769.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 51.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
859.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 57.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
1359.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 90.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
სწრაფი დატენვა:5 წუთი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
419.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 27.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
299.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 19.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
193.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 12.87 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
გარანტია:2 წელი
699.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 46.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
474.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 31.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
359.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 23.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :1 სთ
გარანტია:2 წელი
239.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 15.93 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :40 წთ
გარანტია:2 წელი
919.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 61.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
229.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 15.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:ბადისებრი
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
554.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 36.93 ლარიდან

პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
234.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 15.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
გარანტია:2 წელი
164.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 10.93 ლარიდან

გარანტია:2 წელი
109.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 7.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :90წთ
469.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 31.27 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :40 წთ
გარანტია:2 წელი
534.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 35.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:კი
სწრაფი დატენვა:5 წუთი გაპარსვის 1 სეანსისთვის
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :45 წთ
გარანტია:2 წელი
594.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 39.60 ლარიდან

წვერსაპარსის ტიპი:როტორული
პარსვის ტიპი:მშრალი/ნოტიო
ტრიმერი:მოხსნადი
სწრაფი დატენვა:3 წთ (გაპარსვის 1 სეანსისთვის)
ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის დრო :50 წთ
გარანტია:2 წელი
პროდუქციის ფილტრები
ფასი
GEL  –  GEL
  • 59GEL
  • 1899GEL
მწარმოებელი
პარსვის ტიპი
წყლით გაწმენდის საშუალება
კვების ტიპი
კვების ელემენტის ტიპი
მასალა
კორპუსის მასალა
ფერი
კორპუსის ფერი