0 Your კალათა

ველოსიპედები

278.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.53 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:გოგო
195.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 13.00 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:გოგო
185.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 12.33 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:გოგო
298.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 19.87 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
277.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.47 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
215.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 14.33 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
298.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 19.87 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
277.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.47 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
215.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 14.33 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
298.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 19.87 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
277.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.47 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
210.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 14.00 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
277.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.47 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
247.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 16.47 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
205.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 13.67 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
277.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 18.47 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
247.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 16.47 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
205.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 13.67 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ფოლადი
სქესი:უნისექსი
365.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 24.33 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ალუმინი
სქესი:უნისექსი
299.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 19.93 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
ჩარჩოს მასალა:ალუმინი
სქესი:უნისექსი
545.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 36.33 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:21
სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:მოზარდის
სქესი:უნისექსი
470.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 31.33 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:1
სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:მოზარდის
სქესი:უნისექსი
445.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 29.67 ლარიდან

სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:მოზარდის
სქესი:უნისექსი
495.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 33.00 ლარიდან

სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:მოზარდის
სქესი:უნისექსი
560.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 37.33 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:7
სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:მოზარდის
სქესი:უნისექსი
590.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 39.33 ლარიდან

სიჩქარეების რაოდენობა:21
სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:მოზარდის
სქესი:უნისექსი
240.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 16.00 ლარიდან

სახეობა:ორბორბლიანი
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
315.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 21.00 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
310.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 20.67 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
285.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 19.00 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
295.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 19.67 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
265.00 GEL
ზარის მოთხოვნა
თვეში 17.67 ლარიდან

სახეობა:ოთხბორბლიანი ( 2 ძირითადი + 2 დამათებითი)
ველოსიპედის კლასი:საბავშვო
>

ველოსიპედები

პროდუქციის ფილტრები
ფასი
GEL  –  GEL
  • 44GEL
  • 590GEL
მწარმოებელი
სიჩქარეების რაოდენობა
ველოსიპედის ტიპი
ველოსიპედის კლასი
ჩარჩოს ზომა
უკანა გადასართავი
წინა გადასართავი
სქესი
ბორბლის დიამეტრი (სმ)
ბორბლის დიამეტრი (Inch)
მუხრუჭის ტიპი
მასალა
ფერი
სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე